2G och 3G nät stängs ner – uppgradera era nödtelefoner till 4G för att säkerställa fortsatt funktionalitet! 

Som en del av den tekniska utvecklingen av mobilnätet kommer 2G och 3G nät att stängas ner i hela Sverige under 2023. Detta påverkar nödtelefoner som är anslutna till dessa nät och det är därför viktigt att uppgradera till 4G för att säkerställa fortsatt funktionalitet. 

En nödtelefon är en viktig och livräddande kommunikationslänk för människor i olika situationer och det är av högsta vikt att dessa telefoner fungerar pålitligt och utan avbrott. Med den kommande nedstängningen av 2G och 3G nät, uppmanar vi alla att se över vilken teknik deras nödtelefoner använder och att vid behov uppgradera till 4G. 

För att underlätta övergången till 4G erbjuder vi på PW Hiss & El kostnadsfri inventering av era nödtelefoner. Vi hjälper er att identifiera vilken teknik era telefoner använder och ger rekommendationer om vad som behöver göras för att uppgradera till 4G. 

En nödtelefon som är ansluten till 4G-nätet kommer att ha fördelen av högre datahastigheter och bättre täckning. Dessutom kommer 4G-nätet att vara i bruk under en lång tid framöver, vilket ger en långsiktig lösning för kommunikation i nödsituationer. 

Har ni nödtelefoner i fastigheten, tveka inte att ta kontakt med oss för att boka in ett möte för kostnadsfri inventering. Att ta tag i detta nu kan betyda skillnaden mellan liv och död i en nödsituation! 

// PW Hiss & El AB

Skrivet 2023-03-03
Gå tillbaka