Om oss

Om oss 

PW Hiss & El AB är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet i Södertälje 2010. Vi har i generationer arbetat inom hiss och el branschen och tillsammans med våra medarbetare har vi idag mer än 30 år inom branschen. Något som ger en erfarenhetsgrund som bidrar till vår breda kompetens samt yrkesstolthet.  Vi erbjuder allt från service och reparation till modernisering och nyinstallation av hissar, rulltrappor och portar likaså som att vi är behjälpliga vid bygg- och elinstallationer. Vi har erfarenhet från både enklare servicearbete till att leda stora projekt och hjälper gärna till med kundanpassade lösningar för ökad säkerhet och energibesparing.  

Med vår breda kompetens utför vi alla arbeten effektivt och med stor noggrannhet. Vår verksamhet bygger på långsiktighet i både ägandeskap och i relationer med kunder och samarbetspartners, likväl som intern omsorg av våra anställda. Detta innebär att vi är måna om att vara med i dagens utveckling genom både utbildning av personal likväl interna utvärderingar av utfört arbete. Allt för att uppnå bästa kvalité för verksamhetens alla områden.  

 PW Hiss & El AB löfte till er som kund är:

  • Kvalitét
  • Snabb inställelsetid
  • Trevligt bemötande 
  • Leverera tjänster inom utlovad tid
  • Återkoppling på genomfört arbete