Om oss

Bolaget startade sin verksamhet i Södertälje januari 2010. Vi har erfarenhet från service av hissar till att leda projekt. Vi utför uppdrag åt bl.a. Fastighets AB LE Lundberg, Ivarbo, HSB, Riksbyggen, Månsbro, Stadsrum, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge Hovsjö.
PW Hiss & El AB erbjuder allt från service till modernisering/nybyggnad av hissar, portar och rulltrappor samt bygg och elinstallationer. Vi hjälper gärna till med kundanpassade energieffektiva lösningar.
PW Hiss & El AB utför arbeten enligt IN-ledningssystem där riktlinjerna är gällande lagstiftning och ISO standarder. Vår branschorganisation är IN (Installatörsföretagen).