Reparationer av Hiss

Reparationer av Hiss

Oavsett om din fastighet har en äldre eller en ny modern hiss med senaste tekniken har vi på PW Hiss & El AB med vår långa erfarenhet inom branschen kunskaperna som krävs för att utföra reparationer på er hiss. Vi håller oss a jour om branschutvecklingen av nya system och sätter oss in i er hiss för att hitta den bästa möjliga lösningen för reparation. 

Vid reparation, service eller akuta driftstopp är vårt mål på PW Hiss & El AB att hissen ska vara i gång så fort som möjligt, detta eftersom vi vet hur viktig hissen är för användningen och mobiliteten av fastigheten. Likaså som att hissen kan ses som en nödvändighet för exempelvis äldre eller personer med funktionsnedsättning. 

Reparationer skall alltid utföras av aktörer med hög kompetens och detta kan garanteras av tekniker på PW Hiss & El AB. Huruvida är det enligt Boverket fastighetsägaren som är ytterst ansvarig över hissens underhåll, det vill säga, ansvarig över att objektet är tryggt och säker för användning. Varmt välkomna att kontakta oss på PW Hiss & El AB för råd och frågor gällande er hiss och framtida lösningar.