Tjänster

I de fastigheter där det finns hiss ansvarar dess ägare för att objektet får den tillsyn och skötsel som krävs för att trygga säkerheten för dess användare. Vi på PW Hiss & El AB erbjuder service för att trygga säkerheten i användningen av hiss med felavhjälpning, periodiserat underhåll, jour samt assistans vid besiktning. Vi är måna om våra samarbetspartners och strävar efter att ha ett långsiktigt partnerskap som präglas av professionalism och personligt bemötande. 

Att planera för regelbundet underhåll av fastighetens hiss har betydelse för objektets funktionalitet, driftsäkerhet och dess livslängd. Genom planerade åtgärder minskas risken för skador på både miljön likaså människor och kan även ses vara kostnads- och energieffektivt. Vid förebyggande underhåll, service, undersöks och åtgärdas hissens funktionalitet för att säkerställa att dess viktiga funktioner är godkända samt att hissen är trygg och säker att använda, detta även för att minimera risken för eventuella driftstopp. 

Vid servicebesök sker följande:

  • Rengöring och smörjning av objekt
  • Funktionskontroll och justeringar 
  • Kontroll av objektets säkerhetssystem och driftssäkerhet 
  • Kontroll av larm