Modernisering av hiss

Modernisering av hiss

Vi på PW Hiss & El AB hjälper gärna till när er hiss behöver moderniseras för ökad säkerhet och energibesparing. 

Hissar blir såsom oss människor äldre vilket leder till fler risker i objektets funktionalitet men även ökade risker för personskador. Det innebär att du som fastighetsägare inom sinom tid står inför utmaningen att modernisera hissens system och utrustning för att uppfylla de gällande standarderna och lagstadgade kraven. 

Modernisering av en hiss brukar i de flesta fall avse att endast vissa delar av objektet byts ut. Detta kan ses som ett bra alternativ för att säkerställa hissens funktionalitet och behålla säkerheten i fastigheten då det inte är lika kostsamt som en total ombyggnation. Likväl kan vi även se att modernisering av en äldre hiss innebär en halvering av miljöbelastningen, i stället för att byta ut objektet helt och hållet mot en ny hiss. Således är det bättre för miljön att modernisera en befintlig hiss när nyinstallation inte är nödvändig. 

Vid modernisering behåller man oftast delar som hisskorg och gejder som håller i generationer till, men byter ut driv- och styrsystem, sätter in ny inredning och i vissa fall nya dörrar. Driftskostnaderna blir inte högre och hissen blir som ny och håller minst lika länge som en nyinstallation. d

Modernisering av objekt kan idag ses minska felfrekvensen, förbättrar säkerheten och energiförbrukningen samt gör objektet mer estetiskt tilltalande. 

De främsta anledningarna till att du som fastighetsägare ska se över modernisering av ert objekt är således:

  • Energieffektivitet – minskade kostnader och miljöavtryck
  • Slitage- både på yttre och inre material – en av anledningarna till att fel uppstår
  • Säkerhets och driftansvar – följs gällande standarder och föreskrifter 
  • Underhålls- och driftkostnader 
  • Svårt att få tag i reservdelar och komponenter 

Alla anläggningar och objekt är olika i avseenden till ålder och användning av material, system och teknik.  Vi på PW Hiss & El AB tar alltid hänsyn till detta och utnyttjar vårt kunnande för att effektivt komponera den perfekta lösningen som uppfyller era krav och garanterar att lösningen sker med effektivitet, noggrannhet och kvalitet.