Jour

Jour – Akut felavhjälpande underhåll vid problem

Vi på PW Hiss & El AB har personal som håller jour under dygnets alla timmar, 365 dagar om året. Jour innebär akut felavhjälpande underhåll som behöver åtgärdas snarast, exempelvis när hissen är ur funktion eller personer fast i hissen. Våra hissar är utrustade med nödtelefoner/ telefonnummer som kopplats till vår felanmälan som bevakas dygnet runt. Teknikerna på PW Hiss & El AB tar hand om ALLA eventuella driftstopp och vi har som mål att vara på plats inom 30 minuter vid akuta fall för att sätta objektet i drift så snabbt som möjligt.

Våra företagsbilar är utrustade med de vanligaste verktygen samt vanligt förekommande material för att snabbt kunna åtgärda fel. När felanmälan sker utanför ordinarie arbetstid är fokus ej på att genomföra stora reparationer utan att åtgärda det som krävs för att garantera fortsatt tryggt och säkert användande av objektet. Krävs större reparationer, sker dessa dagen efter under ordinarie arbetstid. I alla våra serviceavtal ingår jourverksamhet. 

VI tar hand om ALLA driftstopp när dem sker, inte endast när folk sitter fast. 

Tel: 08 550 177 50