Nyinstallation av hiss

Nyinstallation av hiss

Under de senaste 20 åren har det skett en förändring i många producenters inriktning i hissbranschen där man valt att konstruera hissar som är mindre modulära än vad tidigare skapats. Detta innebär att dessa hissar inte längre är lika lämpade att modernisera, utan kräver nyinstallation. När en hiss kräver nyinstallation avser det att den nuvarande hissen rivs ut för montering av ett nytt objekt. En nyinstallation av en hiss sker exempelvis när det ej finns reservdelar eller när objektet inte längre håller säkerheten, när drifts- och energikostnaderna är höga eller vid nybygge av en fastighet.

Nyinstallation av hiss kan anses dyrt men kommer med flertalet positiva fördelar som främst kan ses till energi- och kostnadseffektivitet men även ökad säkerhet och driftansvar, transportkapacitet, komfort och inte att glömma, hissen blir mer estetiskt tilltalande.

Vårt mål på PW Hiss & El AB är att minska vårt klimatavtryck och bidra till en mer hållbar miljö. Detta gör vi delvis vid nyinstallation genom att förespråka installering av hissar som är anpassade för att kunna moderniseras, modul för modul.  Vi på PW Hiss & El AB vill poängtera att i många fall är nyinstallation onödig och kostsamt när vi kan modernisera modul för modul med samma resultat som vid nyinstallation.  Varmt välkomna att kontakta oss för råd och frågor kring er fastighets hiss och vilka lösningar som passar er bäst.